Implantološka terapija

Dentalni implantati zauvijek su promijenili našu struku. Bezubost se može riješiti i bez proteza koje se vade iz usta. Ipak, nije sve tako jednostavno. Implantati zahtijevaju savršen odabir vrste implantata, pozicije kamo će se postaviti, pacijenta koji će provoditi potrebnu higijenu i još mnogo drugih čimbenika.

Prije
Poslije

Prije
Poslije

Prije implantacije provodimo poseban protokol kojim se maksimalno smanjuje broj bakterija u ustima, pacijenta se educira o pravilnoj oralnoj higijeni te strogim zahtjevima po kojima će održavati svoje implantate. Sve je ovo u funkciji prevencije periimplantitisa - upale sluznice i kosti oko implantata - koji je glavni uzrok gubitka implantata. Postaviti implantat danas je rutinski zahvat no ključno je pitanje kako implantate doživotno zadržati u ustima.

Prije
Poslije

Prije
Poslije

Pogledajte detaljan projekt