Proteze

Iako dentalni implantati polako iz upotrebe istiskuju proteze, još je uvijek puno situacija kada je proteza pravi izbor. Djelomične proteze danas se izrađuju u kombinaciji s novim krunicama na postojećim zubima, tako da nema kvačica koje otkrivaju da osoba nosi protezu. Posebnim vezama proteza se spaja s prirodnim zubima i nema mogućnosti ispadanja i pomicanja. Ako pacijent nema niti jednog zuba tada je potrebno izraditi potpune proteze. Potpune se proteze mogu pridržavati u ustima na principu vakuma ako su dobro izrađene, i ljepilo za proteze je sasvim nepotrebno.

Kada nam anatomske karakteristike onemogućuju izradu kvalitetne totalne proteze, alternativa je postavljanje dvaju implantata koji služe kao sidra. Njima se najčešće učvršćuju donje potpune proteze koje su poznato slabije retencije od gornjih.

Pogledajte detaljan projekt