Stvaranje novih osmijeha

Osmijeh je nezaobilazna postaja na putu za dobro raspoloženje. Zato narušeni osmijeh mijenja naše ponašanje i način kako nas okolina doživljava. Koji god bio razlog da se ne smijete opušteno, pomoći ima!

Prije
Poslije

Prije
Poslije

Prije
Poslije

Vaš novi osmijeh kreiramo prema pravilima estetike i funkcije, ali i prema Vašim željama. Oblik i boju zubi pacijenti po želji dogovaraju s dentalnim tehničarem u laboratoriju – tamo gdje nastaju novi lijepi zubi kakve ste oduvijek željeli!

Prije
Poslije

Prije
Poslije

Prije
Poslije

Pogledajte detaljan projekt