Poliklinika neće raditi od 26.7. do 18.8.2024. Dok nas nema, molimo da sve upite šaljete mailom na hello@k2dental.hr Hvala!
left Svi naši blog postovi

Moderno razmišljanje o ugradnji dentalnih implantata u vidljivom dijelu osmijeha

U rujnu ove godine, naša doktorica Hana Kralj posjetila je prekrasni Lisabon i sudjelovala na  EAO (European Association for Osseointegration) kongresu. Upoznavajući se s novim trendovima u području implantologije i parodontologije i izmjenjujući iskustva s kolegama iz cijelog svijeta, posebno ju se dojmilo predavanje Prof. Dr. Markusa Hürzelera.

European Association for Osseointegration

Je li vam poznat onaj osjećaj kada čitajući neku knjigu naiđete na vlastite misli i osjećate se kao da ste upravo pronašli prijatelja koji vas razumije te razmišlja kao i vi? Tako bi se ukratko moglo opisati iskustvo s predavanja profesora Hürzelera.

Ukratko, tema predavanja je bilo odlučivanje o postavljanju implantata u estetskoj zoni osmijeha jer se pokazalo kako je to tehnički vrlo zahtjevno i nije uvijek najsretnije rješenje te kako treba kritički razmotriti svaku takvu ugradnju implantata.

Prof. Dr. Markus Hürzeler živi i radi u Münchenu, u privatnoj praksi zajedno s Dr. Otto Zuhrom. Posvetio je svoj rad parodontologiji i implantologiji. Profesor je na stomatološkom odsijeku Medicinskog fakulteta u Freiburgu, izvanredni je profesor na fakultetu u Hustonu. Zajedno sa svojim kolegom Dr. Zuhrom osnivač je edukacijskog centra the Hürzeler/Zuhr Education Center. Tamo organiziraju tečajeve i edukacije bazirane na konceptima i filozofiji klinički dokazane, biološki prilagođene i individualno pacijentu orijentirane stomatologije.EAO

U odgovornoj medicinskoj praksi, danas više nego ikad, veliki je izazov zajedno s pacijentom donositi ispravne odluke u svakom pojedinačnom slučaju.

Suvremena medicina, a tako i dentalna medicina, sve se više okreće individualnom pristupu pacijentu. Na temelju znanja i iskustva doktora prijedlog terapije i rješenja za svakog pojedinog pacijenta bazira na sagledavanju pacijenta kao osobe iz više segmenata. Zdravstveno stanje, dob pacijenta, različitost pacijenata u biološkom smislu, očekivanja pacijenta, razumijevanje onog što je pacijentu prihvatljivo te što je najmanje invazivno i dugoročno održivo.

Potrebno je napraviti odmak od česte greške da je neka terapija idealna u svim situacijama samo zato što ju netko često radi. Terapija ne smije biti mehanička nego biološki prilagođena pacijentu.

Prema profesoru Hürzeleru, a to je i filozofija K2 poliklinike, “ pacijent mora biti u središtu našeg razmišljanja. Moramo pacijentu pružiti ono što on treba , a ne što mi mislimo da on treba.

U Dentalnoj poliklinici K2 prilikom rada s pacijentima i kod donošenja odluka o terapiji, vodimo se mišlju da pacijentu pristupamo kao sebi najvažnijoj osobi na svijetu, razmišljajući što bih napravio svojoj  mami, sinu, kćeri, prijatelju ili nekoj drugoj bliskoj osobi  u takvoj situaciji. Lijepo je onda čuti da ima još kolega koje se vode tom filozofijom u poslu – kažu doktorica Hana i doktor Zoran. Isto tako drago im je i da su oko sebe okupili jednako entuzijastičan tim te da svojim svakodnevnim trudom i radom doprinose zadovoljstvu svojih pacijenata.

Kako bismo lakše prenijeli dio atmosfere iz Lisabona, u nastavku dodajemo link na video. Radi se o intervjuu nakon spomenutog predavanja, gdje se iskusni kliničari vrlo otvoreno razgovaraju o svojim stavovima. Svjesni smo da je tematika vrlo stručna, ali pokušajte uhvatiti skrivenu poruku – biološko, manje invazivno i individualno pristupanje liječenju.

Video uključuje i cijelo predavanje od 2 sata 30 minuta, no mi smo za vas izdvojili kratke dijelove koje preporučujemo poslušati.

Prenosimo ovo kako bi vama koji ovi čitate prenijeli ispravan način razmišljanja o rješenju koje želite. Dok razgovarate o terapiji s vašim doktorom, ispravno pitanje je: “Koje je najbolje rješenje – za mene?”. Uz to, ovo je mali uvid u svijet medicinskih debata inače skrivenih od šire publike…

Ne zaboravite da vam Dentalna poliklinika K2 nudi besplatan prvi pregled.

Pratite nas i na našoj Facebook i Instagram stranici te se pretplatite na naš Youtube kanal.