Poliklinika neće raditi od 24.7 do 15.8. U tom razdoblju, za sva pitanja molimo javite nam se na hello@k2dental.hr

Što je endodoncija?

Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi liječenjem bolesne pulpe. Zubna pulpa je meko tkivo koje sadrži živčana vlakna i krvne žile. Nju okružuje unutarnji sloj zuba, dentin, a na dentin se nastavlja caklina, površinski sloj zuba. Napredovanjem karijesa kroz caklinu i dentin dolazi do upale pulpe, što se naziva pulpitis.

Upalu pulpe prate simptomi kao što su bol i jaka osjetljivost na toplo ili hladno. Pulpa može biti osjetljiva i ako je samo iritirana dubokim karijesom koji ju još nije zahvatio. Vaš stomatolog može procijeniti u kakvom je stanju zub te ako je zahvaćena pulpa, potreban je endodontski zahvat.

Prije započinjanja, poželjno je imati rendgensku snimku zuba kako bismo mogli procijeniti stanje zuba i izgled kanala. Endodontski zahvat se sastoji od otvaranja pulpne komorice i uklanjanja sadržaja iz nje (tzv. vađenje živca), čišćenja i punjenja korijenskih kanala.

Postoje dvije opcije za provođenje endodoncije

Prva opcija je da vaš stomatolog otvori pulpnu komoricu i stavi sredstvo koji će nakon nekoliko dana umrtviti živac. Druga opcija je da se (uz anesteziju!) pulpa ukloni isti dan bez sredstva za umrtvljivanje.

Neki zubi su jednokorijenski, dok su drugi višekorijenski. Jednokorijenski zubi najčešće imaju jedan ili dva korijenska kanala, dok ih višekorijenski zubi imaju najčešće tri ili četiri. Važno je pronaći sve kanale, dobro ih očistiti i dezinficirati kako ne bi došlo do nastanka nove upale.

Nakon čišćenja kanala ručnim ili strojnim tehnikama, kanali se pune zamjenskom tvari koja sprječava prodor bakterija u zub i nastanak nove infekcije. Nakon provedene terapije, napravi se kontrolna rentgenska snimka. Ako je sve u redu, može se krenuti u izradu novog ispuna (plombe) ili krune, ovisno u kakvom je stanju zub.

Bol tijekom i nakon endodoncije

Bol nakon stavljanja sredstva za umrtvljivanje (“stavljen lijek”) – kako bi se živac umrtvio, na površinu živca aplicira se preparat paraformaldehida. Preparati koji se najčešće koriste sadrže i anestetik, međutim zbog samog procesa odumiranja živca osjeti se neugodna bol koja većinom prestane nakon 1-2 dana. Tada je terapije izbora oralno uzeti analgetik kako bi se bol ublažila, no ako se pojačava potrebno je javiti se stomatologu.

Bol nakon endodoncije – endodontski zahvat je jedan od zajzahtjevnijih zahvata u stomatologiji i oporavak od upale je ponekad duži od očekivanog. U određenom broju slučajeva, bol se javlja nakon završenog endodontskog zahvata, većinom kao reakcija tkiva na punjenje. Bol se ublažava analgeticima i prestaje nakon nekoliko dana.

Ostali razlozi za nastanak boli su sljedeći:

  • Pretjerana instrumentacija – prilikom čišćenja moguće je da je došlo do iritacije tkiva u području vrha korijena, uzrokovano instrumentacijom preko vrha korijena. Bol se ublažava oralnim analgeticima i prođe nakon nekoliko dana.
  • Infekcija u kosti – unatoč odlično napravljenoj endodonciji, dobro očišćenom, dezinficiranom i napunjenom kanalu, upala je moguća i nakon endodoncije zbog bakterija koje su u okolnoj kosti. S obzirom da je izvor infekcije uklonjen (živac), vaš imunološki sustav će riješiti preostale bakterije. Kako bi se proces ubrzao, stomatolog vam može prepisati antibiotike.
  • Inficirani kanal – moguće je da je kanal inficiran i nakon endodoncije kada privremeni ili trajni ispun propušta i dopušta bakterijama iz sline da se nakupljaju oko punjenja korijenskog kanala. Terapija je tada vađenje inficiranog punjenja i novi endodotski zahvat.
  • Prepunjenje materijalom za punjenje – moguće je kanal prepuniti zamjenskim materijalom, te mali dio cementa može proći kroz vrh korijena. Hoće li prepunjenje boljeti ovisi o korištenom materijalu i koliko je veliko prepunjenje. U Poliklinici K2 koristimo materijal temeljen na mineral trioksid agregatu (MTA) koja je bioaktivan i biokompatibilan te dokazano uzrokuje manje boli i upala kod prepunjenja.
  • Previsoki ispun/kruna – ukoliko je ispun (plomba) previsok, dolazi u dodir sa suprotnim zubom s prevelikom silom, uzrokujući bol. Stomatolog će ubrusiti višak ispuna, međutim bol se može zadržati još nekoliko dana.
  • Procurenje natrij hipoklorita – tijekom endodontskog zahvata, stomatolog dezinficira korijenski kanal koristeći otopinu natrij hipoklorit. Moguće je da pritom natrij hipoklorit procuri preko vrška korijena, uzrokujući intezivnu bol, čak i ako je to područje anestezirano. Nakon što stomatolog dobro ispere otopinu, potrebno je piti antibiotike i tablete protiv bolova, ponekad čak i nekoliko tjedana.
  • Nepronađeni kanal – korijenski kanali su ponekad teško vidljivi, pogotovo u kutnjacima. Moguće je da vaš stomatolog ne vidi jedan kanal koji tada ostane neinstrumentiran i kao izvor infekcije. Zub je tada osjetljiv na vruće i hladno kao što je bio i prije zahvata. Kako bismo izbjegli ovakve situacije, u našoj poliklinici koristimo mikroskop za detekciju svih korijenskih kanala.

Kako bi endodoncija prošla što bezbolnije, pacijentima preporučamo popiti tabletu protiv bolova pola sata prije zahvata.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se s povjerenjem!