Cjenik

Opće usluge

 • Specijalistički prvi pregled 67€ / 504,81kn
 • Specijalistički kontrolni pregled 40€ / 301,38kn
 • Endo izbjeljivanje po zubu 67€ / 504,81kn
 • Kućno izbjeljivanje - set 2 udlage i gel 290€ / 2185,01kn
 • Kućno izbjeljivanje - dodatna udlaga 93€ / 700,71kn
 • Kućno izbjeljivanje - dodatni gel 106€ / 798,66kn
 • Brzi test na COVID-19 14€ / 105,48kn

Dentalna patologija

 • Jednoplošni kompozitni ispun 53€ / 399,33kn
 • Dvoplošni kompozitni ispun 60€ / 452,07kn
 • Troplošni kompozitni ispun 67€ / 504,91kn
 • Estetski bonding po zubu 80€ / 602,76kn
 • Indirektno prekrivanje pulpe - podloga 27€ / 203,43kn
 • Fuji (staklenoionomerni) ispun 40€ / 301,38kn
 • Izrada stijenki zuba 33€ / 248,64kn
 • Kompozitna nadogradnja 105€ / 791,12kn
 • Splint - šiniranje kompozitnim vlaknima, po zubu 80€ / 602,76kn
 • Floridacija zuba 27€ / 203,43kn
 • Kućna floridacija 40€ / 301,38kn
 • Komplet pripreme zuba 1 (stijenke+rev+endo1+ndg) 260€ / 1958,97kn
 • Komplet pripreme zuba 2 (stijenke+rev+endo2+ndg) 310€ / 2335,70kn
 • Komplet pripreme zuba 3 (stijenke+rev+endo3+ndg) 365€ / 2750,09kn
 • ICON tretman vestibularni 54€ / 406,86kn
 • ICON tretman aproksimalni 67€ / 504,81kn

ENDODONCIJA

 • Toxavit, trepanacija 20€ / 150,69kn
 • Instrumentacija i punjenje jednog kanala 80€ / 602,76kn
 • Instrumentacija i punjenje dva kanala 135€ / 1017,16kn
 • Instrumentacija i punjenje tri i više kanala 185€ / 1393,88kn
 • Revizija punjenja po zubu 40€ / 301,38kn
 • Ultrazvučna instrumentacija obliteriranih kanala 34€ / 256,17kn
 • Vađenje fragmenta instrumenta iz kanala 93€ / 700,71kn
 • Rad pod mikroskopom 30 min 55€ / 414,40kn
 • Postavljanje koferdama 14€ / 105,48kn

PARODONTOLOGIJA

KONZERVATIVNE USLUGE

 • Jednostavno čišćenje naslaga 40€ / 301,38kn
 • Potporna parodontna terapija - jednostavni recall 60€ / 452,07kn
 • Potporna parodontna terapija - zahtjevni recall 80€ / 602,76kn
 • Liječenje gingivitisa - supra- i sub- gingivno čišćenje 93€ / 700,71kn
 • Recall s nekirurškom terapijom periimplantitisa 67€ / 504,81kn
 • Inicijalna terapija parodontitisa po kvadrantu 120€ / 904,14kn
 • Inicijalna terapija parodontitisa - cijela usta 480€ / 3616,56kn
 • Supragingivno pjeskarenje 27€ / 203,43kn
 • Subgingivno pjeskarenje 40€ / 301,38kn
 • Fotodinamska terapija do 3 zuba/implantata 47€ / 354,12kn
 • Fotodinamska terapija do 8 zuba/implantata 93€ / 700,71kn
 • Fotodinamska terapija 9 i više zuba 200€ / 1506,90kn
 • Fotodinamska th - jednokratno (alveola,implantat, endo...) 40€ / 301,38kn

KIRURŠKE USLUGE

 • Resektivna operacija režnja do 3 zuba 265€ / 1996,64kn
 • Resektivna operacija režnja do 3 zuba, dodatni zub 67€ / 504,81kn
 • Resektivna operacija na implantatu 320€ / 2411,04kn
 • Resektivna operacija na implantatu, dodatni implantat 80€ / 602,76kn
 • Odizanje režnja za regenerativni zahvat - po defektu 120€ / 904,14kn
 • Jednostavna gingivektomija po zubu 40€ / 301,38kn
 • Produljenje kliničke krune - odizanje režnja 93€ / 700,71kn
 • Produljenje kliničke krune - po zubu 73€ / 550,02kn
 • Slobodni gingivni transplantat na donjim sjekutićima 265€ / 1996,64kn
 • Slobodni gingivni transplantat na distalnim zubima 335€ / 2524,06kn
 • Slobodni gingivni transplantat na implantatu 372€ / 2802,83kn
 • Koronarno pomaknuti režanj - 1 zub 265€ / 1996,64kn
 • Koronarno pomaknuti režanj - dodatni zub 106€ / 798,66kn
 • Koronarno pomaknuti režanj na implantatu 320€ / 2411,04kn
 • Tunel preparacija 400€ / 3013,80kn
 • Vezivni transplantat 135€ / 1017,16kn
 • Augmentacija grebena palatinalnim roll-flapom 330€ / 2486,39kn
 • Soft tissue management po posjetu 55€ / 414,40kn
 • Frenulektomija 80€ / 602,76kn
 • Eksplorativni zahvat bez biomaterijala 160€ / 1205,52kn
 • Cistektomija mala 330€ / 2486,39kn
 • Cistektomija velika 530€ / 3993,29kn
 • Socket shield tehnika vađenja zuba 265€ / 1996,64kn
 • Kirurška šablona 93€ / 700,71kn
 • Kirurška šablona dodatni implantat 40€ / 301,38kn

BIOMATERIJALI

 • Mucograft 400€ / 3013,80kn
 • Mucograft Seal 215€ / 1619,92kn
 • FibroGide 330€ / 2486,39kn
 • Mucoderm 360€ / 2712,42kn
 • Parasorb Cone 67€ / 504,81kn
 • Emdogain 0.15 225€ / 1695,26kn
 • Koštani nadomjestak 1 mL 173€ / 1303,47kn
 • Koštani nadomjestak, svaki sljedeći mL 120€ / 904,14kn
 • BioOss Colagen 173€ / 1303,47kn
 • Kolagena membrana, manja 173€ / 1303,47kn
 • Kolagena membrana, veća 186 € / 1401,42kn

ORALNA KIRURGIJA

 • Vađenje zuba 55€ / 414,40kn
 • Atraumatsko vađenje zuba 93€ / 700,71kn
 • Jednostavno vađenje zuba 27€ / 203,43kn
 • Separacija korijenova 34€ / 256,17kn
 • Alveotomija 173€ / 1303,47kn
 • Vađenje gornjeg umnjaka 67€ / 504,81kn
 • Vađenje donjeg umnjaka 93€ / 700,71kn
 • Apikotomija + rpk 225€ / 1695,26kn
 • Trijaža hitnog stanja 40€ / 301,38kn
 • Vestibuloplastika 120€ / 904,14kn
 • Vestibuloplastika s osteoplastikom 160€ / 1205,52kn
 • Vanjski sinus lift, bez biomaterijala 465€ / 3503,54kn
 • Unutarnji sinus lift, bez biomaterijala 133€ / 1002,09kn
 • A-prf, kirurška primjena 100€ / 753,45kn
 • Primjena titanske mrežice 133€ / 1002,09kn

FIKSNA PROTETIKA

 • CAD CAM metalkeramička krunica 255€ / 1921,30kn
 • Potpuno cirkonska krunica 295€ / 2222,68kn
 • Cirkonkeramička krunica 360€ / 2712,42kn
 • Keramička ljuskica press 370€ / 2787,77kn
 • Keramička ljuskica slojevana 400€ / 3013,80kn
 • Privremena krunica - poliklinika 53€ / 399,33kn
 • Privremena krunica - laboratorij 67€ / 504,81kn
 • Navoštavanje - precizno, po zubu 34€ / 256,17kn
 • Navoštavanje - neprecizno, po čeljusti 100€ / 753,45kn
 • Mock up - po čeljusti 100€ / 753,45kn
 • Kompozitna non-prep ljuskica 200€ / 1506,90kn
 • Silikonski ključ za non-prep ljuskice 200€ / 1506,90kn

MOBILNA PROTETIKA

PROTETIKA

 • Totalna akrilatna proteza 730€ / 5500,19kn
 • Totalna akrilatna proteza IvoBase injection system 800€ / 6027,60kn
 • Djelomična lijevana proteza s akrilatnom nadogradnjom 875€ / 6592,69kn
 • Nadoplata za višeslojne zube 105€ / 791,12kn
 • Individualiziranje gingive 145€ / 1092,50kn
 • Parcijalna proteza 265€ / 1996,64kn
 • Imedijatna proteza 240€ / 1808,28kn
 • Podlaganje proteze, meko 80€ / 602,76kn
 • Podlaganje proteze, tvrdo 200€ / 1506,90kn
 • Reparatura proteze, lom ili 1 zub 65€ / 489,74kn
 • Reparatura proteze, više članova 100€ / 753,45kn
 • Ceka anker 200€ / 1506,90kn
 • Teleskopska krunica prim+sek, + količina zlata 330€ / 2486,39kn
 • Žabica 120€ / 904,14kn

UDLAGE

 • Udlaga mekana 93€ / 700,71kn
 • Udlaga tvrdo-mekana 93€ / 700,71kn
 • Michigan udlaga (tvrdo-mekana, s akrilatom) 185€ / 1393,88kn
 • Udlaga za izbjeljivanje zubi 93€ / 700,71kn
 • Udlaga ortodontska - retejner 93€ / 700,71kn

POMLAĐIVANJE I HIJALURONSKI FILERI

 • I-prf pomlađivanje - 1 tretman 305€ / 2298,02kn
 • I-prf pomlađivanje - 2 tretmana (ušteda 10%) 545€ / 4106,30kn
 • I-prf pomlađivanje - 3 tretmana (ušteda 15%) 770€ / 5801,57kn
 • Hijaluronski filer 1 mL 240€ / 1808,28kn
 • Hijaluronski filer svaki dodatni mL 170€ / 1280,87kn
 • Hijaluronski filer za volumen 265€ / 1996,64kn

IMPLANTOLOGIJA

 • Ugradnja premium titanskog implantata Osstem 530€ / 3993,29kn
 • Jednostavno otvaranje implantata + healing abatment 53€ / 399,33kn
 • Zahtjevno otvaranje implantata + healing abatment 86€ / 647,97kn
 • Individualni titanski abatment 212€ / 1597,31kn
 • Individualni cirkonski abatment 265€ / 1996,64kn
 • Convertible abatment 200€ / 1506,90kn

KRUNICE NA IMPLANTATIMA

 • CAD CAM metalkeramička krunica na implantatu, cementirana 255€ / 1921,30kn
 • Cirkonkeramička krunica na implantatu, cementirana 372€ / 2802,83kn
 • CAD CAM metalkeramička krunica na implantatu na vijak 438€ / 3300,11kn
 • Potpuno cirkonska krunica na vijak 400€ / 3013,80kn
 • Cirkonkeramička krunica na vijak s visokopoliranim cirk. dosjedom 505€ / 3804,92kn

FIKSNE KONSTRUKCIJE

 • 1 All on 4 - čelik, akrilat, višeslojni zubi 4460€ / 33603,87kn
 • Konstrukcija - čelik, akrilat, višeslojni zubi 2125€ / 16010,81kn
 • 2 All on 4 PEEK/titan, akrilat, višeslojni zubi, indiv. gingiva 4725€ / 35600,51kn
 • Konstrukcija - PEEK/titan, akrilat, višeslojni zubi 2390€ / 18007,46kn
 • 3 All on 4 čelik SLM, kompozit, Nexco tehnika prešanja 4990€ / 37597,16kn
 • Konstrukcija - čelik SLM, kompozit, Nexco teh. prešanja 2655€ / 20004,10kn
 • 4 All on 4 CoCr SLM, keramika 5390€ / 40610,96kn
 • Konstrukcija - CoCr SLM, keramika 3050€ / 22980,23kn
 • 5 All on 4 CoCr frezana konstrukcija, keramika 5655€ / 42607,60kn
 • Konstrukcija - CoCr frezana, keramika 3320€ / 25014,54kn
 • 4x jednostavno otvaranje implantata za All on 4 212€ / 1597,31kn

KONSTRUKCIJE NA SKIDANJE

 • Rad na prečku (4ximp, 2xpreciline, 4xprečka, wironit) 4325€ / 32586,71kn
 • Prečka po implantatu 240€ / 1808,28kn
 • Preci-line 160€ / 1205,52kn
 • Proteza na lokatorima - akrilat (2ximp, tot.prot, 2xlok) 2270€ / 17103,32kn
 • Proteza na lokatorima - wironit (2ximp, wironit prot, 2xlok) 2420€ / 18233,49kn
 • Lokator na implantatu 240€ / 1808,28kn

Na navedene cijene PDV se ne obračunava prema čl. 39 Zakona o PDV-u.