Cjenik

Opće usluge

 • Specijalistički prvi pregled 500kn /66,36€
 • Specijalistički kontrolni pregled 300kn / 39,82€
 • Endo izbjeljivanje po zubu 500kn / 66,36€
 • Kućno izbjeljivanje - set 2 udlage i gel 2200kn / 291,99€
 • Kućno izbjeljivanje - dodatna udlaga 700kn /92,91€
 • Kućno izbjeljivanje - dodatni gel 800kn / 106,18€
 • Brzi test na COVID-19 100kn / 13,27€

Dentalna patologija

 • Jednoplošni kompozitni ispun 400kn / 53,09€
 • Dvoplošni kompozitni ispun 450kn / 59,73€
 • Troplošni kompozitni ispun 500kn / 66,36€
 • Estetski bonding po zubu 600kn / 79,63€
 • Indirektno prekrivanje pulpe - podloga 200kn / 26,54€
 • Fuji (staklenoionomerni) ispun 300kn / 39,82€
 • Izrada stijenki zuba 250kn / 33,18€
 • Kompozitna nadogradnja 800kn / 106,18€
 • Splint - šiniranje kompozitnim vlaknima, po zubu 600kn / 79,63€
 • Floridacija zuba 200kn /26,54€
 • Kućna floridacija 300kn / 39,82€
 • Komplet pripreme zuba 1 (stijenke+rev+endo1+ndg) 1950kn / 258,81€
 • Komplet pripreme zuba 2 (stijenke+rev+endo2+ndg) 2350kn / 311,90€
 • Komplet pripreme zuba 3 (stijenke+rev+endo3+ndg) 2750kn / 364,99€
 • ICON tretman vestibularni 400kn /53,09€
 • ICON tretman aproksimalni 500kn /66,36€

ENDODONCIJA

 • Toxavit, trepanacija 150kn / 19,91€
 • Instrumentacija i punjenje jednog kanala 600kn / 79,63€
 • Instrumentacija i punjenje dva kanala 1000kn / 132,72€
 • Instrumentacija i punjenje tri i više kanala 1400kn / 185,81€
 • Revizija punjenja po zubu 300kn / 39,82€
 • Ultrazvučna instrumentacija obliteriranih kanala 250kn / 33,18€
 • Vađenje fragmenta instrumenta iz kanala 700kn / 92,91€
 • Rad pod mikroskopom 30 min 400kn / 53,09€
 • Postavljanje koferdama 100kn / 13,27€

PARODONTOLOGIJA

KONZERVATIVNE USLUGE

 • Jednostavno čišćenje naslaga 300kn / 39,82€
 • Potporna parodontna terapija - jednostavni recall 450kn / 59,73€
 • Potporna parodontna terapija - zahtjevni recall 600kn / 79,63€
 • Liječenje gingivitisa - supra- i sub- gingivno čišćenje 700kn / 92,91€
 • Recall s nekirurškom terapijom periimplantitisa 500kn / 66,36€
 • Inicijalna terapija parodontitisa po kvadrantu 900kn / 119,45€
 • Inicijalna terapija parodontitisa - cijela usta 3600kn / 477,80 €
 • Supragingivno pjeskarenje 200kn / 26,54€
 • Subgingivno pjeskarenje 300kn / 39,82€
 • Fotodinamska terapija do 3 zuba/implantata 350kn / 46,45€
 • Fotodinamska terapija do 8 zuba/implantata 700kn / 92,91€
 • Fotodinamska terapija 9 i više zuba 1500kn / 199,08€
 • Fotodinamska th - jednokratno (alveola,implantat, endo...) 300kn / 39,82€

KIRURŠKE USLUGE

 • Resektivna operacija režnja do 3 zuba 2000kn / 265,45€
 • Resektivna operacija režnja do 3 zuba, dodatni zub 500kn / 66,36€
 • Resektivna operacija na implantatu 2400kn / 318,53€
 • Resektivna operacija na implantatu, dodatni implantat 600kn / 79,63€
 • Odizanje režnja za regenerativni zahvat - po defektu 900kn / 119,45€
 • Jednostavna gingivektomija po zubu 300kn / 39,82€
 • Produljenje kliničke krune - odizanje režnja 700kn / 92,91€
 • Produljenje kliničke krune - po zubu 550kn / 73€
 • Slobodni gingivni transplantat na donjim sjekutićima 2000kn / 265,45€
 • Slobodni gingivni transplantat na distalnim zubima 2500kn / 331,81€
 • Slobodni gingivni transplantat na implantatu 2800kn / 371,62€
 • Koronarno pomaknuti režanj - 1 zub 2000kn / 265,45€
 • Koronarno pomaknuti režanj - dodatni zub 800kn / 106,18€
 • Koronarno pomaknuti režanj na implantatu 2400kn / 318,53€
 • Tunel preparacija 3000kn / 398,17€
 • Vezivni transplantat 1000kn / 132,72€
 • Augmentacija grebena palatinalnim roll-flapom 2500kn / 331,81€
 • Soft tissue management po posjetu 400kn / 53,09€
 • Frenulektomija 600kn / 79,63€
 • Eksplorativni zahvat bez biomaterijala 1200kn / 159,27€
 • Cistektomija mala 2500kn / 331,81€
 • Cistektomija velika 4000kn / 530,89€
 • Socket shield tehnika vađenja zuba 2000kn / 265,45€
 • Kirurška šablona 700kn / 92,91€
 • Kirurška šablona dodatni implantat 300kn / 39,82€

BIOMATERIJALI

 • Mucograft 3000kn / 398,17€
 • Mucograft Seal 1600kn / 212,36€
 • FibroGide 2500kn / 331,81€
 • Mucoderm 2700kn / 358,35€
 • Parasorb Cone 500kn / 66,36€
 • Emdogain 0.15 1700kn / 225,63€
 • Koštani nadomjestak 1 mL 1300kn / 172,54€
 • Koštani nadomjestak, svaki sljedeći mL 900kn / 119,45€
 • BioOss Colagen 1300kn / 172,54€
 • Kolagena membrana, manja 1300kn / 172,54€
 • Kolagena membrana, veća 1400kn / 185,81 €

ORALNA KIRURGIJA

 • Vađenje zuba 400kn / 53,09€
 • Atraumatsko vađenje zuba 700kn / 92,91€
 • Jednostavno vađenje zuba 200kn / 26,54€
 • Separacija korijenova 250kn / 33,18€
 • Alveotomija 1300kn / 172,54€
 • Vađenje gornjeg umnjaka 500kn / 66,36€
 • Vađenje donjeg umnjaka 700kn / 92,91€
 • Apikotomija + rpk 1700kn / 225,63€
 • Trijaža hitnog stanja 300kn / 39.82€
 • Vestibuloplastika 900kn / 119,45€
 • Vestibuloplastika s osteoplastikom 1200kn / 159,27€
 • Vanjski sinus lift, bez biomaterijala 3500kn / 464,53€
 • Unutarnji sinus lift, bez biomaterijala 100kn / 132,72€
 • A-prf, kirurška primjena 750kn / 99,54€
 • Primjena titanske mrežice 1000kn / 132,72€

FIKSNA PROTETIKA

 • CAD CAM metalkeramička krunica 1900kn / 252,17€
 • Potpuno cirkonska krunica 2200kn / 291,99€
 • Cirkonkeramička krunica 2700kn / 358,35€
 • Keramička ljuskica press 2800kn / 371,62€
 • Keramička ljuskica slojevana 3000kn / 398,17€
 • Privremena krunica - poliklinika 400kn / 53,09€
 • Privremena krunica - laboratorij 500kn / 66,36€
 • Navoštavanje - precizno, po zubu 250kn / 33,18€
 • Navoštavanje - neprecizno, po čeljusti 750kn / 99,54€
 • Mock up - po čeljusti 750kn / 99,54€
 • Kompozitna non-prep ljuskica 1500kn / 199,08€
 • Silikonski ključ za non-prep ljuskice 1500kn / 199,08€

MOBILNA PROTETIKA

PROTETIKA

 • Totalna akrilatna proteza 5500kn / 729,98€
 • Totalna akrilatna proteza IvoBase injection system 6000kn / 796,34€
 • Djelomična lijevana proteza s akrilatnom nadogradnjom 6600kn / 875,97€
 • Nadoplata za višeslojne zube 800kn / 106,18€
 • Individualiziranje gingive 1100kn / 146€
 • Parcijalna proteza 2000kn / 265,45€
 • Imedijatna proteza 1800kn / 238,90€
 • Podlaganje proteze, meko 600kn / 79,63€
 • Podlaganje proteze, tvrdo 1500kn / 199,08€
 • Reparatura proteze, lom ili 1 zub 500kn / 66,36€
 • Reparatura proteze, više članova 750kn / 99,54€
 • Ceka anker 1500kn / 199,08€
 • Teleskopska krunica prim+sek, + količina zlata 2500kn / 331,81€
 • Žabica 900kn / 119,45€

UDLAGE

 • Udlaga mekana 700kn / 92,91€
 • Udlaga tvrdo-mekana 700kn / 92,91€
 • Michigan udlaga (tvrdo-mekana, s akrilatom) 1400kn / 185,81€
 • Udlaga za izbjeljivanje zubi 700kn / 92,91€
 • Udlaga ortodontska - retejner 700kn / 92,91€

POMLAĐIVANJE I HIJALURONSKI FILERI

 • I-prf pomlađivanje - 1 tretman 2300kn / 305,26€
 • I-prf pomlađivanje - 2 tretmana (ušteda 10%) 4100kn / 544,16€
 • I-prf pomlađivanje - 3 tretmana (ušteda 15%) 5800kn / 769,79€
 • Hijaluronski filer 1 mL 1800kn / 238,90€
 • Hijaluronski filer svaki dodatni mL 1300kn / 172,54€
 • Hijaluronski filer za volumen 2000kn / 265,45€

IMPLANTOLOGIJA

 • Ugradnja premium titanskog implantata Osstem 4000kn / 530,89€
 • Jednostavno otvaranje implantata + healing abatment 400kn / 53,09€
 • Zahtjevno otvaranje implantata + healing abatment 650kn / 86,27€
 • Individualni titanski abatment 1600kn / 212,36€
 • Individualni cirkonski abatment 2000kn / 265,45€
 • Convertible abatment 1500kn / 199,08€

KRUNICE NA IMPLANTATIMA

 • CAD CAM metalkeramička krunica na implantatu, cementirana 1900kn / 252,17€
 • Cirkonkeramička krunica na implantatu, cementirana 2800kn / 371,62€
 • CAD CAM metalkeramička krunica na implantatu na vijak 3300kn / 437,99€
 • Potpuno cirkonska krunica na vijak 3000kn / 398,17€
 • Cirkonkeramička krunica na vijak s visokopoliranim cirk. dosjedom 3800kn / 504,35€

FIKSNE KONSTRUKCIJE

 • 1 All on 4 - čelik, akrilat, višeslojni zubi 33600kn / 4459,49€
 • Konstrukcija - čelik, akrilat, višeslojni zubi 16000kn / 2123,56€
 • 2 All on 4 PEEK/titan, akrilat, višeslojni zubi, indiv. gingiva 35600kn / 4724,93€
 • Konstrukcija - PEEK/titan, akrilat, višeslojni zubi 18000kn / 2389,01€
 • 3 All on 4 čelik SLM, kompozit, Nexco tehnika prešanja 37600kn / 4990,38€
 • Konstrukcija - čelik SLM, kompozit, Nexco teh. prešanja 20000kn / 2654,46€
 • 4 All on 4 CoCr SLM, keramika 40600kn / 5388,55€
 • Konstrukcija - CoCr SLM, keramika 23000kn / 3052,62€
 • 5 All on 4 CoCr frezana konstrukcija, keramika 42600kn / 5653,99€
 • Konstrukcija - CoCr frezana, keramika 25000kn / 3318,07€
 • 4x jednostavno otvaranje implantata za All on 4 1600kn / 212,36€

KONSTRUKCIJE NA SKIDANJE

 • Rad na prečku (4ximp, 2xpreciline, 4xprečka, wironit) 32600kn / 4326,76€
 • Prečka po implantatu 1800kn / 238,90€
 • Preci-line 1200kn / 159,27€
 • Proteza na lokatorima - akrilat (2ximp, tot.prot, 2xlok) 17100kn / 2269,56€
 • Proteza na lokatorima - wironit (2ximp, wironit prot, 2xlok) 18200kn / 2415,56€
 • Lokator na implantatu 1800kn / 238,90€

Na navedene cijene PDV se ne obračunava prema čl. 39 Zakona o PDV-u.