Poliklinika neće raditi na Veliki petak, 15.04.2022. Hvala na razumijevanju i sretan Uskrs!

Cjenik

Download PDF

Opće usluge

 • Specijalistički prvi pregled 350 KN
 • Specijalistički kontrolni pregled 200 KN
 • Endo izbjeljivanje po zubu 300 KN
 • Kućno izbjeljivanje - set 2 udlage i gel 1.800 KN
 • Kućno izbjeljivanje - dodatna udlaga 600 KN
 • Kućno izbjeljivanje - dodatni gel 600 KN

Dentalna patologija

 • Jednoplošni kompozitni ispun 300 KN
 • Dvoplošni kompozitni ispun 350 KN
 • Troplošni kompozitni ispun 400 KN
 • Estetski bonding po zubu 500 KN
 • Indirektno prekrivanje pulpe - podloga 100 KN
 • Fuji (staklenoionomerni) ispun 200 KN
 • Izrada stijenki zuba 200 KN
 • Kompozitna nadogradnja 700 KN
 • Splint - šiniranje kompozitnim vlaknima, po zubu 500 KN
 • Floridacija zuba 150 KN
 • Komplet pripreme zuba 1 (stijenke+rev+endo1+ndg) 1.500 KN
 • Komplet pripreme zuba 2 (stijenke+rev+endo2+ndg) 1.950 KN
 • Komplet pripreme zuba 3 (stijenke+rev+endo3+ndg) 2.200 KN

ENDODONCIJA

 • Toxavit, trepanacija 100 KN
 • Instrumentacija i punjenje jednog kanala 450 KN
 • Instrumentacija i punjenje dva kanala 800 KN
 • Instrumentacija i punjenje tri i više kanala 1.050 KN
 • Revizija punjenja po zubu 250 KN
 • Ultrazvučna instrumentacija obliteriranih kanala 200 KN
 • Vađenje fragmenta instrumenta iz kanala 600 KN
 • Rad pod mikroskopom 30 min 400 KN
 • Postavljanje koferdama 100 KN

PARODONTOLOGIJA

KONZERVATIVNE USLUGE

 • Jednostavni recall 350 KN
 • Zahtjevni recall 450 KN
 • Liječenje gingivitisa - supragingivno čišćenje 500 KN
 • Recall s nekirurškom terapijom periimplantitisa 400 KN
 • Inicijalna terapija parodontitisa po kvadrantu 850 KN
 • Inicijalna terapija parodontitisa - cijela usta 3.400 KN
 • Supragingivno pjeskarenje 150 KN
 • Subgingivno pjeskarenje 250 KN
 • Fotodinamska terapija do 3 zuba/implantata 250 KN
 • Fotodinamska terapija do 8 zuba/implantata 500 KN
 • Fotodinamska terapija 9 i više zuba 1.200 KN
 • Fotodinamska th - jednokratno (alveola,implantat, endo...) 300 KN

KIRURŠKE USLUGE

 • Resektivna operacija režnja do 3 zuba 1.800 KN
 • Resektivna operacija režnja do 3 zuba, dodatni zub 400 KN
 • Resektivna operacija na implantatu 2.000 KN
 • Resektivna operacija na implantatu, dodatni implantat 600 KN
 • Odizanje režnja za regenerativni zahvat - po defektu 700 KN
 • Jednostavna gingivektomija po zubu 250 KN
 • Produljenje kliničke krune - odizanje režnja 600 KN
 • Produljenje kliničke krune - po zubu 500 KN
 • Slobodni gingivni transplantat na donjim sjekutićima 1.800 KN
 • Slobodni gingivni transplantat na distalnim zubima 2.000 KN
 • Slobodni gingivni transplantat na implantatu 2.300 KN
 • Koronarno pomaknuti režanj - 1 zub 1.800 KN
 • Koronarno pomaknuti režanj - dodatni zub 600 KN
 • Koronarno pomaknuti režanj na implantatu 2.200 KN
 • Tunel preparacija 2.200 KN
 • Vezivni transplantat 900 KN
 • Augmentacija grebena palatinalnim roll-flapom 2.500 KN
 • Soft tissue management po posjetu 400 KN
 • Frenulektomija 600 KN
 • Frenulektomija uz drugi zahvat 400 KN
 • Eksplorativni zahvat bez biomaterijala 1.000 KN

BIOMATERIJALI

 • Mucograft 3.000 KN
 • Mucograft Seal 1.300 KN
 • FibroGide 2.500 KN
 • Mucoderm 2.700 KN
 • Parasorb Cone 400 KN
 • Emdogain 0.15 1.500 KN
 • BioOss 1 mL 1.000 KN
 • BioOss 1 mL, svaki sljedeći mL 800 KN
 • BioOss Colagen 1.000 KN
 • Jason membrana 1.100 KN
 • BioGide membrana 1.200 KN

ORALNA KIRURGIJA

 • Vađenje zuba 350 KN
 • Atraumatsko vađenje zuba 650 KN
 • Jednostavno vađenje zuba 150 KN
 • Separacija korijenova 200 KN
 • Alveotomija 1.200 KN
 • Vađenje gornjeg umnjaka 400 KN
 • Vađenje donjeg umnjaka 600 KN
 • Apikotomija + rpk 1.500 KN
 • Trijaža hitnog stanja 250 KN
 • Vestibuloplastika 850 KN
 • Vestibuloplastika s osteoplastikom) 1.000 KN
 • Vanjski sinus lift, bez biomaterijala 3.000 KN
 • Unutarnji sinus lift, bez biomaterijala 700 KN
 • A-prf, kirurška primjena 700 KN
 • Primjena titanske mrežice 900 KN

FIKSNA PROTETIKA

 • CAD CAM metalkeramička krunica 1.700 KN
 • Potpuno cirkonska krunica (multilayer) 1.800 KN
 • Fasetirana cirkonkeramička krunica 2.500 KN
 • Cirkonkeramička krunica 2.500 KN
 • Cirkon inlay most 5.200 KN
 • Keramička ljuskica press 2.000 KN
 • Keramička ljuskica slojevana 2.200 KN
 • Privremena krunica (poliklinika) 300 KN
 • Privremena krunica (laboratorij, printana) 300 KN
 • Privremena CAD CAM krunica (laboratorij,indivualizirana) 450 KN
 • Wax up - precizni, po zubu 150 KN
 • Wax up - neprecizni, po čeljusti 600 KN
 • Mock up - po čeljusti 500 KN

MOBILNA PROTETIKA

PROTETIKA

 • Totalna akrilatna proteza 4.800 KN
 • Totalna akrilatna proteza IvoBase injection system 5.300 KN
 • Djelomična lijevana proteza s akrilatnom nadogradnjom 6.000 KN
 • Nadoplata za višeslojne zube 400 KN
 • Individualiziranje gingive 1.000 KN
 • Parcijalna proteza 1.800 KN
 • Imedijatna proteza 1.500 KN
 • Podlaganje proteze, meko 300 KN
 • Podlaganje proteze, tvrdo 1.000 KN
 • Reparatura proteze, lom ili 1 zub 400 KN
 • Reparatura proteze, više članova 600 KN
 • Ceka anker 1.300 KN
 • Teleskopska krunica prim+sek, + količina zlata 2.300 KN
 • Peek teleskopska krunica prim+sek 2.000 KN

UDLAGE

 • Udlaga mekana 400 KN
 • Udlaga tvrdo-mekana 600 KN
 • Udlaga tvrdo-mekana u zagrizu 700 KN
 • Michigan udlaga (tvrdo-mekana, s akrilatom) 1.200 KN
 • Udlaga za izbjeljivanje zubi 600 KN
 • Udlaga za zaštitu zubi - sportska 1.200 KN
 • Udlaga ortodontska - retejner 500 KN

POMLAĐIVANJE I HIJALURONSKI FILERI

 • I-prf pomlađivanje - 1 tretman 1.800 KN
 • I-prf pomlađivanje - 2 tretmana 3.200 KN
 • I-prf pomlađivanje - 3 tretmana 4.800 KN
 • Hijaluronski filer 1 mL 1.500 KN
 • Hijaluronski filer svaki dodatni mL 1.200 KN
 • Hijaluronski filer za volumen 1.700 KN

IMPLANTOLOGIJA

 • Ugradnja premium titanskog implantata Osstem 3.750 KN
 • Jednostavno otvaranje implantata + healing abatment 250 KN
 • Zahtjevno otvaranje implantata + healing abatment 550 KN
 • Individualni titanski abatment 1.300 KN
 • Individualni cirkonski abatment 1.800 KN
 • Convertible abatment 1.400 KN

KRUNICE NA IMPLANTATIMA

 • CAD CAM metalkeramička krunica na implantatu, cementirana 1.700 KN
 • Cirkonkeramička krunica na implantatu, cementirana 2.600 KN
 • CAD CAM metalkeramička krunica na implantatu na vijak 3.000 KN
 • Potpuno cirkonska krunica na vijak 2.700 KN
 • Potpunokeramička krunica (litij disilikat) na vijak 3.200 KN
 • Cirkonkeramička krunica na vijak s visokopoliranim cirk. dosjedom 3.500 KN
 • Provizorna PMMA krunica na implantatu 500 KN
 • Provizorna PMMA krunica na implantatu - međučlan 300 KN

FIKSNE KONSTRUKCIJE

 • 1 All on 4 - čelik, akrilat, višeslojni zubi 29.000 KN
 • Konstrukcija - čelik, akrilat, višeslojni zubi 13.000 KN
 • 2 All on 4 PEEK/titan, akrilat, višeslojni zubi, indiv. gingiva 31.000 KN
 • Konstrukcija - PEEK/titan, akrilat, višeslojni zubi 15.000 KN
 • 3 All on 4 čelik SLM, kompozit, Nexco tehnika prešanja 33.000 KN
 • Konstrukcija - čelik SLM, kompozit, Nexco teh. prešanja 17.000 KN
 • 4 All on 4 CoCr SLM, keramika 36.000 KN
 • Konstrukcija - CoCr SLM, keramika 20.000 KN
 • 5 All on 4 CoCr frezana konstrukcija, keramika 38.000 KN
 • Konstrukcija - CoCr frezana, keramika 22.000 KN
 • 4x jednostavno otvaranje implantata za All on 4 1.000 KN

KONSTRUKCIJE NA SKIDANJE

 • Rad na prečku (4ximp, 2xpreciline, 4xprečka, wironit) 29.400 KN
 • Prečka po implantatu 1.600 KN
 • Preciline 1.000 KN
 • Proteza na lokatorima - akrilat (2ximp, tot.prot, 2xlok) 15.300 KN
 • Proteza na lokatorima - wironit (2ximp, wironit prot, 2xlok) 16.500 KN
 • Lokator na implantatu 1.500 KN

Na navedene cijene PDV se ne obračunava prema čl. 39 Zakona o PDV-u.