Cjenik

Download PDF

Na navedene cijene PDV se ne obračunava prema čl. 39 Zakona o PDV-u.